ලංකාව ථේරවාදී බෞද්ධ රටක් ලෙස ලෝකයා හඳුන්වන්නේ මෙරට වැඩ සිටි උත්තම මහ රහත් සඟ පරපුර ත්‍රිපිටක ධර්මය ආරක්ෂා කළ නිස යි. එම ත්‍රිපිටක ධර්මය වළගම්බා රජු දවස දක්වා පූජනීය මහ සඟරුවන විසින් කටපාඩමින් ආරක්ෂා කරන ලදී...

පාළි භාෂාව

නමෝ බුද්ධාය ! 


පහත ඇති යොමුවෙන් Pali - English & English - Pali Dictionary ඔබේ පරිගණකයේ install කරගන්න

දහම් විල විශාලතම දහම් පුස්තක එකතුවට පිවිසුම මෙතනින්