ලංකාව ථේරවාදී බෞද්ධ රටක් ලෙස ලෝකයා හඳුන්වන්නේ මෙරට වැඩ සිටි උත්තම මහ රහත් සඟ පරපුර ත්‍රිපිටක ධර්මය ආරක්ෂා කළ නිස යි. එම ත්‍රිපිටක ධර්මය වළගම්බා රජු දවස දක්වා පූජනීය මහ සඟරුවන විසින් කටපාඩමින් ආරක්ෂා කරන ලදී...

දිස්ත්‍රික්ක අනුව පෞරාණික බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන Ancient Buddhist temples districtඑක් එක් දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති ඉතා වැදගත් බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන පිළිබඳ විස්තර සහ පිහිටි ස්ථාන දැන ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය දිස්ත්‍රික්කය මත ක්ලික් කරන්න.