ලංකාව ථේරවාදී බෞද්ධ රටක් ලෙස ලෝකයා හඳුන්වන්නේ මෙරට වැඩ සිටි උත්තම මහ රහත් සඟ පරපුර ත්‍රිපිටක ධර්මය ආරක්ෂා කළ නිස යි. එම ත්‍රිපිටක ධර්මය වළගම්බා රජු දවස දක්වා පූජනීය මහ සඟරුවන විසින් කටපාඩමින් ආරක්ෂා කරන ලදී...

දහම් පොත්

නමෝ බුද්ධාය ! 

Bauddhayage-Athpotha - Daham Vila by Daham Vila Blogspotcom
ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.

මෙම පොත් ONLINE කියවන්න

*******************දිමුතු ප්‍රකාශන - දහම් පොත්

ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.

මෙම පොත් ONLINE කියවන්න

*******************
08. දිගාසිරි ලැබීමේ රහසක් - BTmode


10. ඉද්ධිවිද නිර්දේශනය - BTmode

11. තුන් සූත්‍ර වල අර්ථය - BTmode


12. මහා සතිපට්ඨානය සූත්‍රය - BTmode

13. නිවනේ වසන්තය  ඔබ අභියස - BTmode

14. බුද්ධ පුජාව හා වන්දනාව - BTmode

15. ආනාපානසති භාවනාව - BTmode


16. මහා සිංහ නාද සුත්‍ර දේශනාව - BTmode


17. බුද්ධ වන්දනා ක්‍රමය - BTmode

18. භාවනා සතර කමටහන් - BTmode

19. සම සතළිස් කර්මස්ථාන - BTmode

20. සමථ හා රූප කර්මස්ථාන - BTmode

21. වනමැද එළිය - BTmode


22. නොදැවී සිටීමේ  එකම මාර්ගය - BTmode


23. භික්ෂූවගේ පියඋරුමය - BTmode


මෙම දහම් පොත් කියවීමෙන් යමෙක් ධර්මාවබෝධය ලබයිද කුසල් රැස්කරයිද ඒ කුසලය දේශකයාණන්වහන්සේටත් මෙම ධර්මය දේශනා සැකසීමට වෙහෙස මහන්සිවූ සියළු දෙනාටමත් පමා නොවී නිර්වාණබෝධය පිණිස හේතු වේවා !!!ඉහත දිමුතු දහම් පොත් ධර්ම දානය සදහා විශේෂ අඩු මිලට මුද්‍රණය කරවා ගත හැක. සම්බන්ධවන්න
දිමුතු ප්‍රකාශකයෝ
අංක 103A,
නුවර පාර,
යක්කල, ගම්පහ,
ශ්‍රී ලංකා.

(+94) 332239662
www.dimuthupublication.com
dimuthupub@yahoo.com
විවෘත වේලාවන් :7.30 පෙ.ව – 4.30 ප.ව


දහම් විල විශාලතම දහම් පුස්තක එකතුවට පිවිසුම මෙතනින්