ලංකාව ථේරවාදී බෞද්ධ රටක් ලෙස ලෝකයා හඳුන්වන්නේ මෙරට වැඩ සිටි උත්තම මහ රහත් සඟ පරපුර ත්‍රිපිටක ධර්මය ආරක්ෂා කළ නිස යි. එම ත්‍රිපිටක ධර්මය වළගම්බා රජු දවස දක්වා පූජනීය මහ සඟරුවන විසින් කටපාඩමින් ආරක්ෂා කරන ලදී...

බෞද්ධ පොත්

නමෝ බුද්ධාය ! 





Get Adobe Flash player
Powered by දහම් විල

පූජණීය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමියන් විසින් රචිත පොත්
ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.

මෙම පොත් ONLINE කියවන්න

*******************







Abhidharmartha Pradeepika Book 
ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.

මෙම පොත් ONLINE කියවන්න

*******************







දිමුතු ප්‍රකාශන - දහම් පොත්

ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.

මෙම පොත් ONLINE කියවන්න

*******************






දුර්ලභ සිංහල පොත්, ලිපි, ලේඛන සහ පැරණි ඉතිහාස පොත්, ලිපි, ලේඛන එකතුව
ග්‍රන්ථ විස්තරය කියවීමෙන් අන්තර්ගතයන් හදුනා ගත හැක.

මෙම පොත් ONLINE කියවන්න

*******************




*****************



ඔබ පාලි ඉගෙන ගන්නවා නම්
පහත ඇති යොමුවෙන් Pali - English & English - Pali Dictionary ඔබේ පරිගණකයේ install කරගන්න



මෙම දහම් පොත් කියවීමෙන් යමෙක් ධර්මාවබෝධය ලබයිද කුසල් රැස්කරයිද ඒ කුසලය දේශකයාණන්වහන්සේටත් මෙම ධර්මය දේශනා සැකසීමට වෙහෙස මහන්සිවූ සියළු දෙනාටමත් පමා නොවී නිර්වාණබෝධය පිණිස හේතු වේවා !!!